Kunt u het hier niet vinden? Klik hier en kijk ook op de Banair Pilotshop!

Herroepingsformulier

Formulier voor herroeping

 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
 

—    Aan:
De Aviation Pilotstore
Pinksterbloem 66
9761 LT  Eelde 
 
—    Ik/Wij:
 

—    deel/delen u hierbij mede dat ik/wij:
 
—    onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst:

—    herroep/herroepen:
 
—    Besteld op:
 
 —    Ontvangen op:
 
—    Naam/Namen consument(en):
 

—    Adres consument(en):
 
—    Handtekening van consument(en):
 
—    Datum:
 

 *Dit formulier volledig ingevuld  terugsturen naar bovenstaand adres.